Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.03.2013 15:54 - НА КРЪСТОПЪТ ЧАСТ IV
Автор: jmi Категория: Политика   
Прочетен: 2532 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 27.03.2013 11:19


Подобно е положението и с технологията Power Tower , при която поле от хелиостати концентрира слънчевата радиация върху приемник разположен на върхът на кула с височина до 100 м. Тази технология с лекота достига температури до 1000 гр Ц , и може да работи и по цикъл известен като Брайтън цикъл , където работния топлоносител е газ   Фиг.17

imageКомбинираните PVT ( Photovoltaic & Thermal ) колектори на Фиг.18 работят с концентрация на слънчевата радиация х30 . Голямо преимущество на този тип инсталация се състои в типът на вградените фотоволтаични клетки. Това са най-разпро- странения вид силициеви клетки с размери 125х125 мм , 18% ефективност. Заводът в Германия Q-Cell , с мощност 1000 Мгвт/год , произвежда този тип фотоволтаични клетки.Една много важна цел на този анализ  е да докаже , че съществува както технологична , така и ресурсна възможност да построим изцяло положена на ВЕИ енергийна система,базирана на слънчевия потенциал , с мощност 100 000 Мгвт електрически и 350 000 Мгвт топлинни.В духът на този максимален сценарии , тотално игнориран от тесногърдието на  създателите на действащата енергийна стратегия на България, може да се твърди че комбинираната слънчева инсталация от Фиг.18 прави възможно строителството на нова мощна енергийна база.Ето защо това е така. Електрически ВЕИ мощности , базирани на фотоволтаика , с мощност 100 000 Мгвт сравними с ежесекундно действащи конвенционални мощности със същия размер , ще погълнат около 700 000 Мгвт,осигурени от фотоволтаични клетки като тези произвеждани от завода  Q-Cell . Като знаем , че колектора от Фиг.18 използва концентрация на слънчевата радиация х30  , това означава че същата задача може да бъде изпълнена с 700 000 : 30 = 23 333 Мгвт или с други думи , когато този завод работи 23 години и четири месеца , ще изпълни задачата.А задачата беше покриване на 6000 квадратни километра от територията на България с фотоволтаика.Тези разсъждения се отнасят до технологичната страна на един възможен , максимален , бъдещ сценарии.По-долу ще намерим аргументи защо такъв сценарии е неизбежен. Този сценарии има също и финансова страна , социална  и политическа страна и е от изключителна важност за Националната сигурност.Единствен път за решаване на надигащата се с голяма скорост етническа и демографска криза.Това е така, защото мощна ВЕИ енергийна система ще стане фундамент на мощна икономика , а мощната икономика ще даде свобода на действие на държавните институции за решаване на проблеми, които днес ни водят към пропаста.Строителството на завод за фотоволтаика като Q-Cell , ще погълне около 2 милиарда евро. За осигуряване на производствения цикъл е необходимо построяването на съпътстващи мощности , които няма да погълнат повече от 1 милиард евро. Нека съпоставим разходите по строителството на нероден Петко , АЕЦ Белене , и цитираните цифри.Вижда се какъв безумен проект е тази ядрена централа.Тук остана в скрита форма каква точно може да бъде цената на подобен ВЕИ проект , затова анализа ще бъде обогатен и с разсъждения за цената на голями енергийни проекти , как става финансирането , кой осигурява капиталите , и кой трябва да бъде собственик на новото енергийно строителство.Въпрос прелюбопитен и който крие изненади , особено за хора които се препъват във факти които им се поднасят наготово , и се отнасят безкритично към тях.Наскоро бях изненадан да разбера от един „енергиен експерт” , който твърдеше в телевизионно студио , че цената на 1 Мгвтч зелена енергия ( енергия от фотоволтаика) е 800 лева.Така са му казали , но специално за него ще опитам да внеса яснота , че подобни твърдения могат да изказват хора които ги мързи да мислят.Например 600 лв веднага отпадат от тази цена защото са „поощрение” за производителя на зелена енергия , което му осигурява възвръщане на вложените капитали за около 8 години.Поощрението плащаме ние , консуматорите на електрическа енергия.При нормален коефициент на възвръщаемост срока е 25 до 30 години.Оставащите 200 лева лесно се редуцират до 60 лв на Мгвтч , когато инсталацийте които произвеждат зелената енергия са излезли от наши заводи , притежание на малки общини.Дори може да се стигне до цена 10 лв на Мгвтч.Такива ще бъдат сметките на хората които в бъдеще ще живеят в енергонезависими селища.Електроенергията , топлината и топлата вода ще бъдат нищожна част от семейния бюджет.Предстои ни да разбием един мит , че строителството на ВЕИ мощности изисква непосилни за икономиката ни капитали , че цената на зелената енергия е огромна и по-добре да лежим на лявата си червена кълка. На Фиг.19 е представена инсталация на Шведската фирма Arontise . Това е комбиниран слънчев колектор със следните параметри : тип “ Solar 8 “ , с неподвижна основа и трекер , с размери 5х2х1.4 м , апертура 5 м2 , електрическа мощност 500 вт , топлинна мощност 2250 вт , цена 1.27 евро на ват , ефективност 55%.Колектора е удобен за строителство на фотоволтаични полета с географска ширина като тази на България.

image

На Фиг.20 и Фиг.21 са представени инсталацийте на фирма Helio Dynamics HD16 и HD10. И двете конфигурации имат варианти за производство на топлинна енергия и комбиниран вариант за производство на електрическа и топлинна енергия.

imageHD16.t е инсталация за производство на топлинна енергия с мощност 11 квт топлинни.При напускане на колектора топлоносителя има температура 180 гр Ц , налягане 12 бара.Колектора е идеален за акумулиране на топлина в топлохранилища на енергонезависими селища за отопление през зимата , за отопление на парници и оранжерии , за поддържане работата на огромни хладилни инсталации. HD16.c е вариант на същата инсталация за производство на 1.25 квт електрическа енергия и 7.5 квт топлинна енергия , температура на топлоносителя 90 гр Ц . На Фиг.21 е варианта HD10. Този колектор е удобен за монтиране върху голями , плоски покриви и има две разновидности : HD10.t за производство на топлинна енергия 8 квт при температура на топлоносителя 110 гр Ц и налягане 3 бара и  HD10.c за комбинирано производство на електроенергия 750 вт и топлинна енергия 5 квт при температура на топлоносителя 90 гр Ц

image


Фирмата не публикува данни за типът на фотоволтаичните клетки.Характерна особеност на слънчевите колектори на Helio Dynamics е , че е дадено леко предимство на производството на топлинна енергия за сметка на производството на електроенергия. Когато целта е строителство на голями полета от комбинирани слънчеви колектори това предпоставяне е неприемливо. Би следвало да бъдат предпочетени инсталации с използване на течен топлоносител, концентратори с фокусираща мощ над х30 , и максимално възможно съотношение на произведената електроенергия към произведената топлоенергия. От изключителна важност е типът на
вградените фотоволтаични клетки , защото така се определя скороста на производство на клетки за единица време,с определящо влияние върху срока на изпълнение на процеса на замяна на съществуващата енергийна база с нова ВЕИ в рамките на нов Национален план.По-горе беше приведен пример с немския завод  Q-Cell. Когато линията произвежда многослойни силициеви клетки или VMJ клетки от ІІІ- V група , може да се окаже че са необходими повече линии за производство на клетки за да бъде изпълнена една и съща задача. Освен това клетките от III-V група използват де- фицитни елементи като Ga , As , In така че в глобален мащаб това е проблем.На пазара има комбинирани колектори разработки на Канада , САЩ , Израел , Италия и други страни.Теоретичната обосновка на тази технология изисква отделен анализ.Към днешно време широк кръг от хора по света се интересуват от чистите ВЕИ технологии , тяхното използване както в бита така и като основна част на голями енергийни проекти. Прави впечатление обстоятелството , че има недооценка на характерните особености на слънчевата радиация когато става въпрос за голями проекти , финансирането им , проблемите на собственоста на построените инсталации, географското разположение на местата с качествен слънчев потенциал , начините на строителство на локални и национални енергийни ВЕИ инсталации и как да се разшири кръгът на хора които живеят в енергонезависими селища.Например , преобразуваната енергия на слънчевата радиация може да бъде използвана незабавно когато има слънцесветене.Но бихме могли по-голямата част от тази енергия да акумулираме за отложено във времето ползване.С много по-малки загуби на енергия това става в голями , мощни ВЕИ инсталации , което предполага колективно ползване на инсталацийте.Това директно рефлектира в начина на живот на хората , защото в голямите градове симбиозата между енергийните инсталации , битовите сгради , инфраструктурите е невъзможна, защото обикновено хората вече са построили голямите градове във времето когато строителните планове на градовете тотално са изпуснали тези нови възможности.Слънчевата радиация е благо, което би трябвало да бъде еднакво достъпно за всички хора.От друга страна  Монетарната система , пазарната икономика имат своите финансови механизми, които не са в състояние да обслужат процеса на глобално преминаване към нов начин на живот.Хората се препъват в сглобяването на цялостната картина на прехода и лесно стъпват на пътя на рутината.Конференцията по Възобновяеми енергийни източници в Бон в 2004 год  дава много добра теоретична основа на изброените проблеми.Изминаха пет години и стана ясно , че към всичко постигнато от конференцията трябва да се добави и отражението на фактора време към теоретичните постановки.Накратко , става въпрос за преформулиране както на Новия световен  ред  така и на новия Световен дневен ред.Инвазията на Индустриалната революция от 1800 год установи правила на живот от които решително трябва да се откажем, като в максимална степен се стремим да запазим разделението на труда.Живеенето в малки , енергонезависими , самоосигуряващи се общини предполага загърбване на този принцип в определена степен.Производството на енергия и топлина , водопроводната система и рециклирането на отпадните води ще претърпят значителна промяна в полза на комфорта на обитателите на малките селища.Опита да се анализира която и да е тема от  същноста на Новия световен ред изисква от атора висок професионализъм , още повече когато темата е ВЕИ и Новия световен  ред.Новият световен ред е свързан преди всичко с преразпределение на сфери на влияние , географски , финансови , икономически и културни и най-вече ресурси обикновено свързани с географското местоположение .Този процес се съпровожда с воденето на локални войни , необявени войни като периода на Студената война например, инвазията на исляма в Европа . ВЕИ присъства в стратегическите планове на САЩ , ЕС, Китай ,Русия , Индия и редица ислямистки държави.Възлагат се голями надежди на ВЕИ да подобрят световния политически климат , но не трябва да се преувеличава значението на ВЕИ в глобалната политика. В най-добрия вариант , при бързо внедряване на ВЕИ в световната икономика ще бъде решен един от важните проблеми енергийният. Световните ресурси на слънчевия потенциал съвпадат като географско местоположение с огромната част от запасите на фосилни енергоносители. Така че , политиката по използване на глобалния слънчев потенциал ще наследи всички недостатъци на политиката по добиване и усвояване на карбоновите енергоносители.От тази гледна точка ЕС е с най-слаби позиции.Всички останали голями икономики имат своите ресурси, както пустини , така и площи за строителство на нови ВЕИ инсталации и енергонезависими селища.Енергийните стратези на ЕС незнайно защо разделят Европа на Западна и Източна когато става дума за голями ВЕИ проекти.Очевидно е че южните държави на ЕС имат качествен слънчев потенциал, така че делението на Север и Юг е по-правилно. Вместо това ЕС е обърнал поглед към Североафриканския слънчев потенциал . Така се появиха енергийни проекти на Римския клуб , проекта TRES , проекта  EU-MENA и някои проекти свързани с използване на Североафриканските газови находища.Възможностите на Европейския слънчев потенциал съвсем не са малки. С допълнение от термоядрени енергийни инсталации, които с положителност ще достигнат пазарна зрялост, ЕС е в състояние да реши енергийните си проблеми.Надявам се скоро да бъде осъзнат от ЕС този факт.И тогава нашата страна ще се окаже в центъра на нови енергийни програми свързани с усвояването на слънчевия потенциал. Началната представа , че Североафриканския слънчев потенциал е в състояние да покрие енергийните нужди на ЕС претърпя корекция и днес се говори за покриване на 15% от енергийните нужди на съюза.Това е значително по-реалистично.Така слънчевия потенциал на европейския юг , енергията на Северна Африка и бъдещите термоядрени централи ще бъдат един възможен вариант за формиране на енергийния микс на ЕС.Независимо от това, няма защо да чакаме такова развитие , в състояние сме сами да тръгнем веднага по този път , като по този начин за пръв в своята история заемем лидерска позиция в политиката на ЕС.Бълнуванията на комунистическите  „енергийни експерти” за България енергиен център на Балканите  пречат на изготвянето на нова истинска енергийна стратегия на страната.Що се касае до България , тази задача е по-силите на едно бъдещо народно движение в стил „опълчение” за спасяване на България  , научни работници и професионалисти навлезли в областа на ВЕИ технологийте. Политиците не са в състояние да променят съдбата на обикновените хора ,хората трябва сами да се включат в икономическата игра на страната и да се превърнат в основен играч.Днес съотношението е 1.5% богати хора които владеят 80% от ресурсите на страната и нямат отношение към страданията на хората причинени от ниския жизнен стандарт и лошо качество на живот.Те са цинични , майкоругатели , алчни до безобразие , стигнали по криминален път до своето богатство , което е предимно във вид на банкови сметки в чужбина.Ето защо когато говорят за „национално отговорен капитал” те безсрамно лъжат. По силата на изброените по-горе обстоятелства , принадената стойност на БВП , управлявана от финансовата олигархия се пренасочва непрекъснато към банките в чужбина или в тяхните клонове у нас , защото ние нямаме собствени банки. БНБ е вплетена в тази адска паяжина.Това е откровен процес на обезкръвяване на нашата икономика.Основната задача на едно добронамерено правителство би трябвало да бъде създаването на икономика с БВП от порядъка на 300 млрд евро.Вместо това  , на думи , последните три правителства се борят с организираната престъпност , корупцията и се опитват да възстановят авторитета на държавните институции.В допълнение има необяване война от страна на Турция , обстоятелство което не намира отражение във външната и вътрешната политика на България.Нашата национална сигурност е силно

застрашена.Няма кой да оцени до къде са стигнали разрушенията от тази война.Намесата на ДПС в централната власт се характеризира с непрекъснато саботиране на страната , което остава безнаказано.ДПС увеличава корупцията в страната с помоща на нерегламентирано вкарани в страната турски и арабски капитали. Без да сме решили тези и още много други проблеми няма да можем да решим основния ни проблем- слаба икономика , зле организирана , с безумен акцент на туризма и строителството.Каквото и да правят политиците казват че работят в името на „интересите на народа” и защото така е казал ЕС.Не съм срещал смислено дефиниране на „интересите на народа”. Това ме навежда на мисълта че това предстои , и това определяне на „интересите на народа” трябва да стане от самия народ.Когато народа съумее да дефинира това понятие , ще намери сила да открие начините за защита на своите интереси.Това означава да намерим сили да станем отговорни за собствената си свобода.Никоя личност , никоя партия или олигархична групировка не може да попречи на хората обединени около платформата на „интересите на народа” , да постигнат набелязаните цели.Защото всичко ще става в рамките на закона , Конституцията , политическата и икономическа система , без проливане на кръв.Преди това , нека осветлим още малко причините поради които сме длъжни да преследваме не само подмяна на конвенционалната и ядрена енергетика , но и пълно усвояване на слънчевия и останал ВЕИ потенциал : 

  • Увеличение на годишния БВП  от 50 млрд лева  на 500 млрд лева. Това задължително трябва да стане с изпреварващи темпове на строителство на новата енергийна система.В даден момент от това строителство,печалбите от продажбата на произведения метан ще способстват за ускоряване на строителството на нова конкурентноспособна икономика.В близкото минало често се посочваше средноевропейският годишен БВП като цел . Икономическата стъкмистика от това отминало време си служеше с годишен процент на нарастване на БВП , и не се обвързваше с прогнози кога „ ще го стигнем” средноевропейското ниво.По мои изчисления правени преди 5 години , при заложени 30 год , годишния процент на нарастване на БВП трябва да бъде 13% , безумна цифра в очите на икономистите. При по нормални стойности на този процент различни автори посочваха широк интервал от 80 год до 200 год. В това време може да се случи какво ли не. И се случи , безмилостно неотвратимо – световна финансова криза , която в България се превърна и в икономическа , вероятно може да прерасне и в политическа.И днес не говорим за достигане на средноевропейското ниво , става очевидно че с днешните средства на водене на стопански и икономически живот това няма да се случи изобщо.Ще продължаваме да пропадаме закотвени на дъното.Просто това за което говорехме в близкото минало не може да бъде цел.Тогава се полагахме на пазарния механизъм , ненамеса на държавата в икономиката и сляпо прилагахме практики които са имали успех в развитите страни.Днес може да се твърди че това е недостатъчно , резултатите го показват.Отраслите ни не получиха стандартна за случая на развиваща се икономика подкрепа което ги съсипа.Вече се чуват гласове в подкрепа на протекционизма на родното производство , но и това не е достатъчно. Необходими са някои мерки характерни за плановото стопанство. Без да изпадаме в практики като петгодшни стопански планове , известно обвързване на държавата с избрани отрасли чрез финансиране и постигане на определени цели в определени срокове е неминуема практика.Това се прави и в развитите мощни икономики под формата на пътни карти.Само ние се правим по светци и от папата. Нека потърсим отговор на следния въпрос – постижима цел ли е икономика с  годишен БВП от порядъка на 500 млрд лева в рамките на 30 години ? . Аз твърдя че подобна цел е постижима . Трябва да бързаме . Величината на силата с която ще ни дърпа назад заплахата от изчерпване и непрекъснато поскъпване на конвенционалните носители ще нараства експоненциално. В резултат никога няма да постигаме цели в икономиката , ще живеем все по-зле.
Силно застрашена е националната сигурност . Шпиони от Америка ,Европа , Русия , Турция си пият уискито в покоите на ДАНС.Цари пълна зависимост от енергоносители доставяни от Русия.Никой не знае до къде са стигнали разрушенията от необявената война от страна на Турция. Тази война е част от инвазията на исляма по целия свят , не вярвам на официалната турска власт , че води война с радикалния ислям.Сивите вълци са в тясна връзка с турските тайни служби.От тази обвързаност дойде атаката срещу папа Йоан-Павел ІІ . Един месец след ареста на Агджа , по внушение на тайната американска организация “Stay Behind” (стой отзад, звучи малко зловещо) , чрез така наречената необвързана журналистка Стърлинг ,той започна да твърди , че основна роля в това гнусно покушение имат българските тайни служби. Тези служби може и да нямат такова участие , но факт в такъв случай е , че бяха прекарани по тънката лайсна от МІТ , като допуснаха да пребивават в България с месеци и години преди атентата Агджа и всички замесени членове на Сивите вълци в атентата срещу папата.Много ми се иска да вярвам , че погрешната стратегия на покровителстване на ислямския тероризъм от нашите тайни служби от онова време е причината на това взаимодействие и не са били готови за такъв обрат.Последствията за нашата страна от този атентат както знаем са ужасни. И като имидж и като загуба на позиции в международния пазар. Това бяха , и са и днес , огромни загуби причинени от политиките на ДС и ЦК на БКП.Днешните им наследници не искат да поемат вината, защото видите ли, това става само с мезета(във вид на тлъсти банкови сметки).Така че , настоявам управляващите в бъдеще да не се правят на безрезервни приятели на Турция , да си отворят очите за набиращата скорост турцизация на България. Основно средство за противодействие на тези процеси е постигане на висок жизнен стандарт в съкратени срокове , а това може да стане само чрез постигане на пълна промяна в начина на живот на базата на пълно усвояване на слънчевия и ВЕИ потенциал на страната. Много важно е , когато стартира процеса на строителство на енергонезависими селища , хората от пренаселените градове на България да се завърнат по родните си места , и най-вече , в обезлюдените райони , които в своето болшинство съвпадат с преобладаващо мнозинство на мюсюлманите в обширни български територии. ДПС отрича и се прави на българска партия , но в съгласие с експанзионистичната политика на Турция , действа по посока на сепаратизъм с тайна цел откъсване на територии от България и присъединяване към Република Турция.Новите енергонезависими селища ще представлават много привлекателна алтернатива за живот обезпечен с производство на енергия , топлина и храни произведени в инсталации собственост на жителите на новите селища. Това ще е причината много хора да изберат живота в малки модерни селища, разположени в паркова обстановка , с множество изкуствени басейни свързани с изкуствени реки , добре обмислена инфраструктура , живот с бюджет на личното време в който има място за спортуване за здраве всеки ден. Може би най-важната придобвка на подобни селища ще бъде здравната система на селището.Медицински център с до двадесет болнични легла разположени в отделни луксозни стаи всяко, богато снабден с първокласна медицинска техника

Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jmi
Категория: Политика
Прочетен: 24288
Постинги: 11
Коментари: 17
Гласове: 6
Архив
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930